Astrolog Vedat Delek Nisan Yeni ay Yorumu

Astrolojik açıdan yeni yılın ilk yeni ayı Koç burcunda, güneş ile ayın 18 derece 9. evde kavuşmasıyla yaşanıyor. Nisan yeni ayında Aslan burcu 20 derece ile yükseliyor. Ras Elased Aust yıldızı ile kavuşuyor. Bu yıldızın etkisi, doğal yeteneklerimizi keşfetmemizi sağlayabilir ancak öte yandan insanları ezme egosunu da uyandırabilir. Bu konuda çok dikkatli davranmalıyız. Yüksek eğitim ko­nularında yeni başlangıçların yaşanacağı bir dönem. Öğ­rencilerin önlerinde, anne ve babaları tarafından yepyeni kapılar açılabilir. Burcu ya da yükselen burcu Koç, Aslan, Yay, İkizler ve Kova olanlar için verimli başlangıçlar ger­çekleşebilir. Büyük bilge Satürn ile yapmış olduğu üçgen, işlerimizi kolaylaştıran enerjisi ile bu atılımları sorunsuz yapmamızı sağlayacaktır. Koç burcu enerjisi taşıyan bu yeni ayda ani gelişen aşk ve ilişkiler konusunda dikkatli olmalıyız. Bu konuda önünüze çıkan fırsatları iyi düşü­nerek değerlendirmemiz gerekir; özellikle etik olmayan konusunda dikkatli davranmalıyız.

Yeni ay 'da maddi konularda ra­hatlama ilişkilerimizin olumlu yönde ilerlemesine neden olacaktır. Yeni ay ileriye dönük harcamalar konusunda aydınlan­mamızı sağlayacak Plüton ve Jüpiter’in desteği ile bu za­mana kadar düzensiz giden işlerimizi düzenleyebileceğiz. Yeni ay 'da özellikle ruhsal açıdan iyi bir yeni ay enerjisi yaşayaca­ğız. Yaratıcılığımızın arttığı bir dönem.

Türkiye açısından bakacak olursak, ülkemizin tepe nokta­sında yaşanacak bu yeni ay devlet yöneticilerinin yeni ka­rarlar almasına neden olacaktır. Geçmiş dönemden doğan sorunların bitmesi adına alınacak kararlar ani ve sürpriz şekilde ortaya çıkacak. Haberleşme, borsa, yayıncılık, ga­zeteciler, toplu taşımacılık konularında olumlu gelişmeler yaşanacaktır. Borsa bu dönem iyi haberler ile gündeme gelebilir. Bu yeni ayda yeni buluşlar ile ilgili sürpriz ge­lişmeler görebiliriz. Ülkemizin yeni ay haritasında yen­geç burcu yükseldiği için bu dönemde vatanımız ile ilgili duygularımız, örf ve adetler konusunda halkımız daha duyarlı davranacaktır.

Yorum Yap